Home   /   Keuringseisen gezichtsvermogen   /   Bijscholing   /   Presentaties & artikelen  /   Werkgroepleden  /   Links  /   Contact

Keuringseisen gezichtsvermogen

 

Geschiedenis

 

Sinds 1894 acht het NOG zich een taak om de eisen te bundelen die door verschillende instanties gesteld worden aan het gezichtvermogen. De moderne versie van de "Keuringseisen gezichtsvermogen" dateert van het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw. In oktober 1977 verscheen onder redactie van Dr. A.Th.M. van Balen de 2de uitgave. In 1984 verzocht het NOG bestuur aan Prof. dr. B.C.P. Polak om een herziening, die in 1986 verscheen, gevolgd door een volgende herziening in 1995.

 

In 2004 werd opnieuw een belangrijke stap gezet met het verschijnen van de eerste internet versie. Dr. ir. G.C. de Wit schreef in opdracht van het NOG en onder verantwoordelijkheid van de werkgroep een nieuwe overzichtelijke compilatie van de eisen en hield deze tot en met 2011 up-to-date.  Daarnaast voegde de werkgroep Ergoftalmologie hoofdstukken toe over Wettelijk kader (herzien in 2012) en Methoden voor onderzoek. Het NOG besloot vanaf 2012 geen compilatie meer aan te bieden, maar alleen nog te verwijzen naar de internetlocaties van de regelingen waar de keuringseisen in te vinden zijn.

 

Vanaf het eerste begin van de betrokkenheid van de werkgroep is gediscussieerd over het probleem dat het overzicht "Keuringseisen Gezichtsvermogen" niet veel meer was dan een compilatie van de eisen zoals die door anderen geformuleerd zijn. Welke uitgangspunten aan eisen ten grondslag zouden moeten liggen, is nooit vastgelegd. De werkgroep heeft er zich uiteindelijk bij neergelegd dat de hoofddoelstelling, een compilatie (nu een lijst met verwijzingen), onveranderd is gebleven.NOG versie: April 2012