Home   /   Keuringseisen gezichtsvermogen   /   Bijscholing   /   Presentaties & artikelen  /   Werkgroepleden  /   Links  /   Contact

Disclaimer

 

Aansprakelijkheid
De werkgroep ergoftalmologie zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. De werkgroep ergoftalmologie en het NOG aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie die te vinden is op de ergoftalmologie website, waaronder de informatie over de Keuringseisen Gezichtsvermogen.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. De werkgroep ergoftalmologie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie