Home   /   Keuringseisen gezichtsvermogen   /   Bijscholing   /   Presentaties & artikelen  /   Werkgroepleden  /   Links  /   Contact

Bijscholing

Eens in de zoveel jaar organiseert de werkgroep ergoftalmologie een themadag Oog en Werk. 

 

Het volgende congres zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober 2023. 
 

Voor het programma en de inschrijving, ga naar: https://www.congresdienst.nl/ergoftalmologie/

  

 

  

Vorige themadagen werden gehouden op:

- 2 oktober 2020

- 11 maart 2016

- 8 maart 2013

- 5 maart 2010

- 6 oktober 2006

 

Voor een overzicht van de onderwerpen op de vorige themadagen, zie presentatie en artikelen.